ஒரே ஒலிம்பிக்கில் இரண்டு பதக்கங்களை வென்ற இந்தியாவின் அவனி லெகார!

ஒரே ஒலிம்பிக்கில் இரண்டு பதக்கங்களை வென்ற இந்தியாவின் அவனி லெகார!

ஒரே ஒலிம்பிக் போட்டியில் இரண்டு பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் இந்தியாவின் அவனி லெகாரா. டோக்கியோவில் நடந்து வரும் பாராலிம்பிக் போட்டியில் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்தியாவின் அவனி லெகாரா 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் தங்கம் வென்றிருந்தார். இந்நிலையில் இன்று நடைபெற்ற 50 மீட்டர் ரைபிள் பிரிவில் வெண்கலம் வென்றார் இந்தியாவின் அவனி லெகாரா.

இதன் மூலம் ஒரே ஒலிம்பிக்கில் 2 பதக்கங்களை வென்ற வீராங்கனை என்ற சாதனையை படைத்தார் அவனி லெகார.

Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *