செவ்வாய் கிரகத்தில் நாசாவின் மற்றுமொரு சாதனை!!

செவ்வாய் கிரகத்தில் நாசாவின் மற்றுமொரு சாதனை!!

அமெரிக்காவின் நாசா நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு ஜூலை 30 ஆம் தேதி செவ்வாய் கிரகத்திற்கு விண்கலத்தை அனுப்பியது. இதில் perseverance என்ற ரோவரும் ingenuity என்ற ஹெலிகாப்டரும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 7 மாத பயணத்திற்கு பிறகு ஜனவரி 18 ஆம் தேதி செவ்வாய் கிரகத்தை அடைந்தது.

செவ்வாய் கிரகத்தை அடைந்த ரோவர் செவ்வாய் கிரகத்தின் அழகிய தோற்றத்தை புகைப்படம் எடுத்து அனுப்பியது. மேலும் செவ்வாய் கிரகத்தின் காற்றின் ஒலியையும் பதிவு செய்து அனுப்பியது.

ரோவரின் கீழ் பகுதியில் ingenuity என்ற ஹெலிகாப்டர் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது அந்த ஹெலிகாப்டர் பத்திரமாக செவ்வாய் கிரகத்தின் தரையில் இறங்கி உள்ளதாக நாசா தெரிவித்துள்ளது.

ரோவரில் 10 cm உயரத்தில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் இறக்கி விடப்பட்டுள்ளது. இதற்க்கு அடுத்த சவாலாக பார்க்கப்படுவது ஹெலிகாப்டர் செவ்வாய் கிரகத்தின் இரவில் எவ்வாறு சமாளிக்கும் என்பதே ஆகும். செவ்வாய் கிரகத்தில் இரவில் அதன் வெப்பநிலை மைனஸ் 90 டிகிரி செல்ஸியஸ் ஆக இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *