இந்தாண்டின் முதல் சூரியகிரகணம் இன்று நடைபெறுகிறது!

இந்தாண்டின் முதல் சூரியகிரகணம் இன்று நடைபெறுகிறது!

சூரியன்,நிலவு,மற்றும் பூமி மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் போது சூரியனை நிலவு மறைப்பதால் சூரியகிரகணம் ஏற்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் மூன்று முதல் நான்கு முறை சூரியகிரகணம் தோன்றும், அதன்படி இந்தாண்டின் முதல் சூரியகிரகணம் இன்று நடைபெறுகிறது. இந்த சூரியகிரகணத்தை இந்தியாவில் அருணாசலப்பிரதேச மாநிலத்தில் மட்டுமே தெளிவாக பார்க்க முடியும்.

சூரிய கிரகணம் .solar eclipse 2021
கங்கண சூரிய கிரகணம்

இன்று நடைபெறும் சூரிய கிரகணம் கங்கண சூரிய கிரகணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சூரியனை நிலவு முழுவதுமாக மறைக்காமல் சூரியனை சுற்றி ஒரு வளையம் போல காட்சியளிக்கும் இதை கங்கண சூரிய கிரகணம் என்று அழைப்பர். மதியம் 1.42 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6.41 வரை இந்த சூரியகிரகணம் நீடிக்கும்.

இந்த சமயத்தில் சூரியனை நிலவு 3நிமிடம் 51 விநாடிகள் மட்டுமே முழுவதுமாக மறைக்கும், இந்த சமயத்தில் சூரிய வெளிச்சம் பூமியில் விழுவது வெகுவாக குறைக்கப்படும். இருப்பினும் தமிழ்நாட்டில் சூரியகிரகணத்தை பார்ப்பது அரிதானது தான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *